Hakkında

harekat.com

Biz, bütün insanlara en içten, en halis, en ilâhi duygular besliyoruz. Kimseye kasdımız, garazımız yok, insanlığın iyiliğini istiyoruz.

Fakat asla zulmü, kaba kuvveti, barbarlığı, hoş göremeyiz; zalime yardakçı, yardımcı ve alkışçı olamayız, masumların hakkını çiğnetmeyiz…

Yangında İlk Kurtarılacak