Allah Kerimdir!

Enes’den (r.a) nakledilen uzun bir haber şöyledir:
Bedevi bir adam:
-Ey Allah’ın Rasûlü, mahlukatın hesabını kim görecektir? diye sordu. Allah’ın Rasûlü:
Allahu Teala görecektir, buyurdu. Bedevi:
-Bizzat kendisi mi görecek?” diye sordu. Allah Rasûlü:
Evet, dedi.
Bunun üzerine adam tebessüm etti. Allah Rasûlü (s.a.v)
Niye güldün? dedi. Bedevi:
-Kerim/cömert olan zat gücü yettiğinde affeder; hesaba çektiğinde müsamaha gösterir, dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v):
Bedevî doğru söyledi. Dikkat ediniz Allah’tan daha çok kerem/cömertlik ve iyilik sahibi yoktur. O cömertlerin en cömerdidir,” buyurdu ve şunu ekledi: “Bedevi fakih oldu/meseleyi kavradı.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.